2010. január 26., kedd

Segítség!!!!!


... a portfólió elkészítéséhez:

Az értékelési szempontok közzétételével szeretnék segítséget nyújtani a könyvtárhasználati záró feladat, és a gyűjtemény elkészítéséhez.

A portfólió néhány meghatározása:

"A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amely megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását." (Bird 1990)

"A portfólió bemutatja a tanuló egy adott időszak alatt elért fejlődését, előrehaladását." (Baker 1993)

"A portfólió a tanuló egy vagy több tantárgyból készített munkáinak célirányos, szisztematikus gyűjteménye." (De Fina 1992)

Értékelési szempontok és pontok:

A tematikus keresés (Goya, Van Gogh, Alhambra stb.) alapján elkészített bemutató értékelésénél a felhasznált források pontos megadása:

Irodalomjegyzék/Bibliográfia:

Szerző (megjelenés éve): A mű címe, Alcíme, Kiadásjelzés, Kiadás helye, Kiadó, oldalszám. p.

pl: Kárpáti Andrea (1999): Művészet és élet, Kultúrtörténet fiataloknak, Bp., Helikon, 106. p.

3 forrás használata - 2 pont

Az összegyűjtött információ értelmes, strukturált feldolgozása - 2 pont

A munka esztétikai minősége - 1 pont

Várakozáson felüli megoldás + 1 pont

Portfólió értékelése:
a gyűjtemény teljessége, hiánytalansága - 3 pont

a tanuló saját szorgalmának megítélése - 1 pont

a tanulópár is adhat 1 pontot

könyvtárostanár értékelése - 2 pont

Minden eddig összegyűjtött 10 pont ér 1 db ötös érdemjegyet.

Jó munkát és sok ötöst kívánok!!

Nincsenek megjegyzések: